Download for free joomla 1.6 templates and sign up with webhostinghub for a reliable joomla hosting service.

NIC 2016 - 2017 ronde 6

De start van 2017 vond plaats in onze thuisbasis tegen de tweede Gentse Koninklijke. 

Koen koos vrij snel voor expansie op de koningsvleugel, wat zijn tegenstrever deed besluiten om een typische uitbraak in het Siciliaans te spelen. Hij koos voor activiteit ten koste van een pion. Na de intrede van een toren op de tweede rij was het zaak om nauwkeurig te spelen. Helaas mistastte hij door Td2: te overzien, alleen ging Hendrik Ponnet hier niet op in. De partij heb ik verder niet kunnen volgen, maar de daaropvolgende zetten waren minstens hoogst merkwaardig te noemen. Beide spelers gingen serieus in de fout, jammer genoeg maakte Koen de laatste fout.

Op bord twee speelde Thomas een zeer sterke partij. Na traag spel van opponent Nouri Zouaghi nam hij de beslissing om een thematisch pionoffer te spelen. De eigen rokade ging verloren, maar er kwam wel iets anders in de plaats: snelle activatie van de stukken en een witte koning die geen rust vond. Hij zat helemaal op de juiste golf en de tegenstander kon niet anders dan het hoofd buigen.

Onze derde man Jan had van bij de start heel duidelijke aanvallende intenties. De toren op h1 kreeg een boulevard aan ruimte wat in combinatie met een opduikende dame en 2 goed geplaatste lopers een bijzonder gevaarlijke combinatie is. En jawel, met een torenoffer op h7 mocht zwart zelfs na 16 zetten zijn boeltje pakken. Knap!

Wat begon als een gesloten opening werd naarmate de partij vorderde een erg open stelling. Bart en tegenstander Arthur gingen toen over naar een algemene ruiloperatie. Een billijke remise dus.

Na een orthodoxe start wist Gentenaar Gregoir een plusje uit te bouwen via een stevige grip op de damevleugel. Een typisch achtergebleven zwarte c-pion verlamde Lowie's stelling. Hij verkreeg dan wel het loperpaar, het hielp evenwel niet om wits dreigende koningsaanval af te stoppen. Na mistasten in tijdnood was het over en uit.

Dieters tegenstrever verscheen ruim 20 minuten met vertraging aan het bord. Dat inspireerde hem niet om fel uit de startblokken te schieten. Wit ging voor een positie met toren  tegen 2 paarden, wat Dieter in staat stelde om het initiatief blijvend te houden. Hij koos voor de gemakkelijkste weg met het afruilen van dames, alleen keek hij al te ver vooruit want het terugslaan met de pion bood wit een onverwachte kans op veel tegenspel. Met 8 minuten op de klok moest Dieter dan ook heel snel een plan vinden om niet mat te lopen of groot materiaalverlies te lijden. Gregoir twijfelde nog even of er meer in zat dan remise, maar was al bij al opgelucht met dat resultaat.

Wie Jeroen zijn ding laat doen in één van zijn geliefde openingen kan wel eens van een kale reis thuis komen. Voor hij het goed en wel besefte, zat de jongste Regniers na Le4!! in een dodelijk matnet. De mooiste variant verscheen niet op het bord, wel een wanhoopsdaad in de vorm van een tijdelijk dameoffer. Het stukverlies was echter te groot. Eveneens heel knap!

Een ongebruikelijke opening werd op het bord van Brecht gespeeld. Zeker speelbaar, alleen ging het na b6 vrij snel mis. Het ontstane gat op c6 was al lastig en toen ook f6 volgde, was het een zwakte teveel. Het gepende paard ging verloren en daarmee ook de partij.

 

NIC 2016 - 2017 ronde 5

Brasschaat, de leider in tweede nationale ontving ons op hun sterkst. Waregem diende het op de hogere borden te stellen zonder Jan en Lowie, maar kon wel rekenen op Pieter. 

Invallers Herman en Luc wisten op voorhand dat het grote eloverschil niet bepaald tot een "walk in the park" zou leiden. 
Op het zesde bord kwam Herman uit tegen een relatief onbekende speler (Tikranian). Deze jongeman aarzelde niet om met agressief spel het laken naar zich toe te trekken. De pion op d3 fungeerde als een cactus waar wit zich niet wou aan prikken. Zwarts prachtig opgestelde paarden beslisten er echter anders over, want zelfs een wanhoopsoffer kon het mat niet vermijden.

Luc herhaalde dezelfde variant als in de vorige ronde. In deze opstelling kiest wit ervoor om het loperpaar aan zwart te schenken in ruil voor een versplinterde zwarte pionnenstructuur. Luc kreeg niet tijdig zijn lopers voldoende geactiveerd, waarna het voor de jongste Beukema een koud kunstje was om zwarts damevleugel op te ruimen en het winstpunt te noteren.

Bij Wim ging de partij rustig van start. Met logische zetten begon hij stilaan wel een plusje te ontwikkelen. Met de leuke combinatie Pe6:! had hij mooie winstkansen kunnen hebben, maar na het missen van deze mogelijkheid kwamen beide spelers op remiseterrein. In een L tegen P eindpsel werd uiteindelijk de vrede getekend.

In zijn eerste optreden van dit seizoen koos Pieter voor een gelijkaardige strategie als Lucs opponent. Na een mooie tussenzet controleerde Pieter een aantal belangrijke zwarte velden, waarop Joris Kokje een kwaliteit offerde. Dat was tegen beter weten in, want de Nederlander kreeg geen poot meer aan de grond. Dat zwarts witveldige loper werkloos bleef is veelzeggend.

De derde persoon die een resultaat wist te behalen, was Bart. Hij nam volop het initiatief, maar vergat om de vruchten te plukken. Zijn tegenstrever herstelde het evenwicht en deed even later ook meer dan dat: met een pion extra en het loperpaar was het voor Bart zaak om tegenspel te zoeken. Een paar precieze zetten in combinatie met een twijfelende Kevin brachten een verdiende remise op het bord.

In de partij van Koen gebeurde er lange tijd weinig noemenswaardig. Plots besloot Nils De Vos om zijn sterke loper in te ruilen voor een paard, wat Koen minimaal pionwinst en positionele plus had kunnen opleveren. Hij besloot echter om het op een andere manier te proberen, alleen kwam ie hierdoor in een sterk paard tegen zwakke loper uit, helaas aan de verkeerde zijde. 

Thomas trad aan tegen een Nederlands jeugdtalent. In de opening had hij kans om een voordeeltje te verkrijgen, maar na een mindere zet moest hij gaan verdedigen. Hij liet zijn paard echter mooi naar c6 maneouvreren, waardoor er venijnige tactische foefjes beschikbaar werden. Na mistasten moest hij echter een pion inleveren, wat door Liam met een perfecte techniek werd omgezet naar winst.

Tot slot kon Dieter de negatieve reeks niet afstoppen. Hij verraste zijn tegenstander weliswaar in de opening, maar kon geen goed vervolg breien. Alles afruilen op d5 verdiende zeker de voorkeur, nu zorgde Pc3 voor een morele opdoffer, want hoe kon zwart wits aanvalsidee nog afstoppen? Hier werd nogmaals aangetoond dat het verre van evident is om een verdedigingsplan te bedenken en ook perfect uit te voeren.

 

 

NIC 2016 - 2017 ronde 4

Wat een op papier haalbare opdracht leek te zijn, pakte helemaal anders uit. Een paar spelers in een mindere dag en de sterke prestaties van anderen konden onvoldoende soelaas brengen.

Jeroen gooide er zijn favoriete opening tegen aan. De gespeelde variant lijkt een kritische test te zijn voor het gekozen systeem van zwart. Elke zet dient dan 100% correct te zijn wanneer een  onontwikkelde koningsvleugel en een dame in het midden van het schietkraam je deel zijn. Jeroen geraakte helaas niet tijdig gecoördineerd, verloor nog een extra pion en staakte de strijd op tijd.

Rond dezelfde tijd werd er een korte remise opgetekend op bord 1. 

Bij Brecht ontstond een originele opstelling waarbij de witveldige lopers snel baan moesten ruimen en er dus op de witte velden kon gespeeld worden. De Zottegemnaar doorzag het trucje van Pf4 en antwoordde met e5! Brecht kon daarna zijn positie niet meer samen houden en ging uiteindelijk zelfs mat.

Een boeiende ontwikkeling deed zich voor in de partij van Bart. Na een klassiek gambiet kon wit rekenen op meer ruimte én een d-pion met vrije baan. Om deze af te stoppen wikkelde Bart af naar T + pion tegen P + T. Wie dan in het voordeel is hangt af van verschillende factoren: pionnenstructuur, stukkencoördinatie, veiligheid koning. Wit kon net genoeg tegenspel creëeren door met zijn torens actief de g-en h-pionnen te bestoken. Het leek erop dat hij zo de partij kon overnemen, maar dat geloofde hij zelf niet helemaal: remise.

Jans tegenstander was kennelijk niet erg wakker aan de match begonnen. Vanuit de opening gelijk in het nadeel, waarna Jan zijn stelling prima uitbouwde. Het was opvallend hoe gemakkelijk hij de Zottegemnaar aan de damevleugel overvleugelde. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat het finaal een doorgelopen a-pion is die de strijd beslechtte.

Dieter kende een echte off-day. Zwart liet zich niet verrassen in de opening en toonde met b4! dat wit een probleem had op de diagonaal a1-h8. Een dubieus pionoffer volgde om toch maar iets te creëeren, maar zelfs dat iets stelde helemaal niks voor. Er werd afgewikkeld naar een eindspel waarin zwart geduldig bleef. Een volkomen terechte nederlaag.

Na een 20-tal zetten ontstond een gelijk dameloos middenspel op het bord van Thomas. De partij kabbelde dan een beetje verder tot Thomas een aantal foutjes maakte, waardoor tegenstander David Roos kwaliteitswinst aangeboden kreeg. Met een prima techniek wist Roos de overwinning veilig te stellen.

Tot slot een prachtige partij die absoluut de moeite waard was om te volgen. In een originele Benoni stelde zwart zijn stukken nogal ongelukkig op, waardoor hij besloot om een paard voor een paar pionnen te geven. In een volgende fase sloeg de balans om naar P + L voor wit tegen T voor zwart. Op punten moet dit gewonnen zijn, maar het kostte Lowie een goeie 50 zetten om dit om te zetten naar winst. We vergeven hem uiteraard die ene blunder in tijdnood.

 

NIC 2016 - 2017 ronde 3

Op een typisch druilerige zondagnamiddag in november kwam Barts ex-ploeg langs: Temse. Behalve hun laatste bord kwamen ze sterker voor de dag dan in de voorgaande rondes. Wijzelf kwamen onder het motto "never change a winning team" in exact dezelfde opstelling als in Brugge aan het bord.

Dat het een taaie blok zou worden hoeft geen betoog. Alleen is 2-6 een onnodig zware nederlaag.

Beginnen met de remises waarvan eentje in ware mirakelvorm tot stand kwam!

In een boeiend duel op het scherpst van de snee nam Bart resoluut het heft in handen met de opmars van de h-pion. Er zat echter een tactisch probleem aan dit manoeuvre: wits dame had vast kunnen komen te zitten (ok: het is een computervariant). Zwart antwoordde op correcte wijze met een tegenoffensief in het centrum. Bart had immers een gezonde schaakwet genegeerd: breng je koning eerst in veiligheid! Het leek erop dat de nederlaag elk moment een feit kon zijn tot ... een paardvork compleet gemist werd! De kansen keerden 180 graden, want met een paard meer leek het binnen. Voor de man uit Temse bleek er toch genade te zijn: een trucje bracht hem terug langszij. Met een pion meer had Bart het kunnen uitmelken, maar na het gebeurde hebben we er alle begrip voor.

Koen heeft de nul weggewerkt. Tegen Emmanuel Nieto kwam een partij tot stand waarbij de vraag of het loperpaar dan wel de gebroken pionnenstructuur een voordeel zou opleveren. Een concreet antwoord kwam er niet. Beide partijen namen geen risico's en besloten vrij snel tot remise.

Voor de derde keer speelde Thomas tegen Martin Rodriguez en voor de derde keer met zwart! Met een plusscore en een meer dan degelijke kennis van de gespeelde opening had hij de kaarten in handen om er vol voor te gaan en al zeker toen wit een nogal slordige zet speelde. Het moet gezegd: een erg complexe stelling laat zich niet vlot naar winst piloteren. Toen wit aan de noodrem trok, speelde Thomas de koning vooruit i.p.v. achteruit. Dit leidde uiteindelijk tot een vervlakking van de stelling, wat in remise uitmondde.

De finale remise kwam op bord 3 tot stand. Jan mocht tegen de zoon van Wim Barbier spelen. In een vrij ongebruikelijke opening had Jan een sterk en misschien beslissend openingsvoordeel kunnen hebben. Eens voorbij had Sigiswald snel door dat met het afruilen van heel veel materiaal er weinig om te spelen zou zijn.  

Brecht had onverwacht snel gedaan. Gezien de sterke prestaties in de twee voorgaande rondes leek winst de logische gedachte. Dat was helaas niet het geval. De beslissing om naar een ongelijk lopereindspel met 2 torens was dan wel ongelukkig, Lg2: kan niet anders dan als dramatisch worden omschreven. Het was stukverlies of mat (in 20 blijkbaar). Zo snel mogelijk vergeten en op naar de volgende is het enige devies. 

Het was Jeroen die tegen vader Barbier mocht aantreden. In een variant op de Berlijnse verdediging verdwenen ook hier de dames erg snel van het bord. In de daaropvolgende scrimmage kon zwart wits pionnenstructuur beschadigen, wat hem een blijvend plusje opleverde. Dit was een stellling waar een witte loper duidelijk minder sterk is dan een zwart paard, maar bij heel precies spel (dat kunnen we best alleen aan een grootmeester vragen) kon wit het houden. Eens de zwarte h-pion ruime baan had, was het voorbij.

Dieter heeft het hoofd niet koel kunnen houden. Zijn tegenstrever was duidelijk verrast met de openingskeuze en speelde niet de meest kritische variant. Wat volgt is een goede les: maak eerst dat je stelling gezond ontwikkeld is i.p.v. de zaken te willen forceren. Het paardoffer op f2 bracht inderdaad druk op de witte stelling voor een lang gedeelte van de partij, alleen wist Pascal Kegels goed de zaakjes onder controle te houden. Een nederlaag op een onnodige manier.

Bij Lowie ging het behoorlijk traag vooruit. Beide spelers behandelden hun stelling heel omzichtig. Wit had echter goed gezien dat de d-lijn voor hem alleen was en eens een toren binnensluipt op de zevende rij, dan weet je dat het zweten wordt. Het kostte Lowie 2 pionnen wat in het ontstane eindspel niet te houden was.

 

Laten we voor een tweede opeenvolgende uitoverwinning gaan!

NIC 2016 - 2017 ronde 2

Het tweede optreden van de Waregemse ploeg stond bol van de actie met wisselende kansen en op het einde van de strijd kwam het onverwachte, maar fantastische resultaat: 3.5-4.5 winst!

In de Brugse schaakarena nam overigens Brugge 1 het op tegen het Luikse Crelel 1 waarbij Willem de scheidsrechterlijke honneurs waarnam.

Tegen een op zijn Trumps snuivende tegenstander kon Bart vrij gemakkelijk gelijk spel met zwart halen. Wit dacht vermoedelijk verkeerdelijk dat zijn paard een pion kon veroveren mits wat gemaneouvreer. Daar was echter geen mogelijkheid toe: met een juist getimed a4 zat de Bruggeling gebonden aan het tegenhouden van die opmars, wat de opruiming van de centrumpionnen aan zwart toeliet. 

Een leuke pot schaak viel op het achtste bord te beleven. Wie nog niet gerokeerd heeft - wat hier uiteindelijk wel gebeurde langs de damekant - kijkt best altijd even na of een démarche van een stuk wel zo verstandig is. Het kan soms nare gevolgen hebben. De zwakte van de Brugse koning was na het ophouden van de tactische scrimmage de factor die het einde inluidde.

Een mix van Volga en Blumenfeld, zo ziet de stelling rond de 15e zet eruit in de wedstrijd tussen Lowie en Kurt Piceu. Dit kostte beiden veel tijd, waardoor eerst Lowie een verkeerde combinatie inzette, gevolgd door zijn tegenstander die verschillende kansen liet liggen om de nekslag toe te dienen. In een scherpe positie wil het cliché dat het dan uiteindelijk toch de andere partij is die het haalt. De overbelasting van de zwarte dame was daar voldoende voor.

Tussen het behalen van de verschillende zeges vielen er een aantal remises te noteren.

De boeiendste partij - en al zeker met wat er niet gespeeld werd, zeker eens naspelen! - vond plaats tussen 2 Jannen (waar zagen we dat eerder?). Het verdwijnen van wits koningsloper waardoor zwart de witte velden kan gaan domineren had Jan naar winst kunnen omzetten, maar het valt goed te begrijpen dat een remise volstond voor hem.

Bij Dieter maakte de Brugse opponent zijn aanvallende intenties al snel duidelijk. Wit plaatste er druk op de c-pion tegenover. In het uitvoeren van een aanval moet men precies te werk gaan en het spelen van f4 liet Dieter toe om het paard naar e4 om te spelen, waar het erg nuttig werk verrichtte. Nadat de scherpte grotendeels uit de stelling verdwenen was, bleek er niet veel meer over om voor te spelen. Wits pionwinst was eerder symbolisch, want de tegenstander had altijd eeuwig schaak.

Wisselende kansen: dat was absoluut van toepassing op Jeroens bord. Een klassieker onder de combinaties die echter in een niet zo klassieke stelling uitgevoerd werd: heel mooi! Wit moest alle zeilen bijzetten om niet ten onder te gaan. Een kwaliteit achter maar met enkele pionnen op zak en vooral het loperpaar zag het er perfect uit. Dan gaat Jeroen net een zet te laat uit de penning op zijn koning, wat Todts toeliet om de rollen om te draaien. Niets definitiefs, wel een te grote mentale tik zoals Jeroen het zelf omschreef.

Het ging allemaal nogal snel en zowel Thomas als Dieter wisten de tussenstand niet echt. Dat had vooral invloed op Thomas, want hij weigerde eerst in te gaan op een remisevoorstel. Hij had eerder het loperpaar verkregen en had mooie druk op zwarts niet-gerokeerde koningsvleugel. Daar tegenover stonden twee zwarte paarden die e4 aanvielen. Een centrumpion geef je niet zomaar op en wat volgde was een afwikkeling naar een eindspel met actief P tegen wat minder actieve L, maar zwarts actieve toren hield alles in balans. 

Dat was dus genoeg om de winst in Waregemse handen te hebben, alleen was Koen op dat moment nog schakende. Na wat over en weer spelen met torens bleek Koens tegenstrever de juiste inschatting te hebben gemaakt: een kwal was in de zak. Koen zocht nog verwoed naar tegenspel, maar het Brugse eerste bord had zijn zaakjes wel onder controle.

Dit geeft ons wat ademruimte. Laat het wel geen reden zijn om achterover te leunen: volgende ronde volgt alweer een lastige ploeg!